Humanistisch Verbond illustraties De Ongemakkelijke Kieswijzer

Voor het Humanistisch Verbond hebben wij verschillende illustraties ontwikkeld voor de Ongemakkelijke Kieswijzer van 2021. De illustraties verbeelden onderwerpen en dilemma's die maatschappelijk gevoelig liggen en discussie oproepen. De beelden zijn ondersteunend aan de tekst en er moet in één blik duidelijk worden wat er bedoeld wordt.