Rutgers en Vilans illustraties Ouderen en seksualiteit & intimiteit

Voor Rutgers en Vilans ontwikkelden wij verschillende series van illustraties voor het trainingsprogramma van zorgmedewerkers in de ouderenzorg. De illustraties zijn complementair aan het ontwikkelde beleidsprogramma Intimiteit en seksualiteit in de ouderenzorg. Doel is om intimiteit en seksualiteit van ouderen die in zorginstellingen verblijven, op professionele wijze bespreekbaar te maken. Wij laten in onze illustraties voorbeelden zien hoe dit bereikt kan worden.