Sappho

Bij de opereske muzikale vertelling van Sappho De Potkast, te ervaren in Het Pleintheater van 21 juli t/m 4 augustus 2021 maakten wij 7 werken geïnspireerd op de aloude klassieke dichtkunst van Sappho. Een liefdestragedie die gaat over twee vrouwen. Onontkoombaar zo lijkt, want als de liefde niet mag bestaan, zijn er enkel verliezers. Genoeg voer voor verstikkende, schreeuwende, pijnlijke en liefdevolle beelden met de po?tische woorden van Sappho. Posters zijn op aanvraag verkrijgbaar.